9 پالايشگاه نفت کشور استاندارد مصرف سوخت و برچسب انرژي گرفتند

به گزارش نفت دیلی ، پالایشگاه نفت کشور به همراه پنج محصول عمده انرژی‌ بر پتروشیمی و ایستگاه های تقویت فشار گاز، استاندارد مصرف سوخت و برچسب انرژی را دریافت کردند.

مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اظهار داشت: استاندارد مصرف سوخت برای این موارد اسفند ماه برای دریافت کد ملی،‌ به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اعلام شد.

مهدی شریف با بیان اینکه تدوین استاندارد پالایشگاه‌های نفت موجود براساس شرایط عملیاتی آن است، گفت: همچنین برای پالایشگاه‌های تازه احداث، بر اساس متغیرهایی از قبیل درجه نفت خام ورودی به پالایشگاه، ضریب پیچیدگی عملیاتی که خود تابع نوع محصول تولیدی است، همچنین ضریب پیچیدگی انرژی و بر اساس آخرین شاخص ‌های جهانی، تدوین استاندارد انجام و اعلام شده است.

مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: استاندارد پنج محصول انرژی‌ بر پتروشیمی شامل آمونیاک، اوره، متانول، اولفین و آروماتیک است. وی گفت: حاصل مطالعه سه خط لوله گاز سراسری کشور، به ارائه برچسب انرژی برای ایستگاه‌های تقویت فشار گاز منجر شد که هم اکنون قابل تعمیم به عموم ایستگاه‌های تقویت فشار گاز است.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات:
   
  انگليسی فارسی
  تبليغات
  نظرسنجی
  وب سايت ما چگونه است؟
  عالی
  خوب
  قابل قبول
  متوسط
  ضعيف
  بد