کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تشکیل شد

 

به گزارش نفت دیلی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از تشکیل کمیته مسئولیت اجتماعی به عنوان دستاورد بزرگ وزارت نفت یاد کرد و گفت: تشکیل این کمیته می‌تواند در بخش‌های مختلف منشا خدمات ارزنده‌ای باشد.

 

محسن دلاویز در نخستین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی این شرکت به اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی و ضرورت کاهش آلودگی هوا و کنترل مصرف انرژی، بر ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی در راستای فرهنگ‌سازی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اساسی جامعه ما رفتار مصرف است که باید با آموزش اصلاح شود، زیرا این مصرف بی‌رویه در شأن فرهنگ جامعه ما نیست.

 

وی ارائه و بررسی کلیت روند فعالیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از بدو تاسیس با دیدگاه مسئولیت اجتماعی (CSR)، ارائه پیش‌نویس آئین‌نامه داخلی کمیته، ارائه چشم‌انداز و رئوس برنامه‌های آتی، تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در شرکت، تصویب تشکیل کمیته تخصصی تدوین گزراش و ارزیابی عملکرد به عنوان زیرمجموعه کمیته CSR و بررسی گزارش شاخص‌های عملکردی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را مهم‌ترین مباحث و مصوبات نخستین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برشمرد. 
انگليسی فارسی
تبليغات
نظرسنجی
وب سايت ما چگونه است؟
عالی
خوب
قابل قبول
متوسط
ضعيف
بد