دلتنگی دختر کوهرنگی برای شهید سلیمانی

 دلتنگی دختر کوهرنگی برای شهید سلیمانی در حاشیۀ استقبال از سفر قالیباف به منطقۀ محروم کوهرنگ

دلتنگی دختر کوهرنگی برای شهید سلیمانی 
انگليسی فارسی
تبليغات
نظرسنجی
وب سايت ما چگونه است؟
عالی
خوب
قابل قبول
متوسط
ضعيف
بد