میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورا‌ها

 ایسنا: میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بررسی شد.

 

از شهروندان پرسیده شده است «همان طور که می‌دانید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار خواهد شد. شما برای شرکت در انتخابات شوراها چه تصمیمی گرفته‌اید؟»

 

۳۷.۷ درصد کل پاسخگویان گفته‌اند قطعاً در انتخابات شوراها شرکت خواهند کرد و ۸ درصد گفته‌اند به احتمال زیاد شرکت خواهند کرد. ۱۳.۷ درصد هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌اند، ۶.۴ درصد به احتمال کم در این انتخابات شرکت می‌کنند و ۳۳.۶ درصد نیز گفته‌اند به هیچ وجه در انتخابات شوراها شرکت نمی‌کنند.

 

میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورا‌ها 
انگليسی فارسی
تبليغات
نظرسنجی
وب سايت ما چگونه است؟
عالی
خوب
قابل قبول
متوسط
ضعيف
بد