هزینه ۳.۸ میلیارد دلاری برای تامین سوخت نیروگاه‌ها

به گزارش نفت دیلی، با توجه به روند صعودی رشد مصرف، دولت سیزدهم در ۲۹ ماه ابتدایی خود توانست در مجموع بیش از ۶ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره را در جهت جلوگیری از خاموشی نیروگاه‌ها به دلیل افزایش مصرف گاز تامین کند که ارزش دلاری آن برابر با ۳.۸ میلیارد دلار است.

سوخت نیروگاه‌های کشور، گاز است و اگر سوخت گاز (به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی در فصل سرد سال) تامین نشود، صنایع از سوخت جایگزین نظیر گازوئیل یا نفت کوره (مازوت) بهره می‌برند؛ از این رو یکی از موارد قابل تقدیر در عملکرد دولت سیزدهم تامین سوخت پایدار برای نیروگاه‌ها اعم از گازوئیل و نفت کوره است.

طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دولت سیزدهم در ۲۹ ماه شروع به کار فعالیت‌های خود تأمیـن پایـدار و ذخیره‌سـازی سـوخت موردنیـاز ۱۱۰ نیـروگاه کشـور بـا ظرفیـت حـدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیـون لیتـر نفـت‌گاز و ۲ میلیـارد و ۵۰۰ میلیون لیتر نفت کوره را به سرانجام رسانده است.

البته موضوع به معنای کاهش تولید گاز یا ناکافی بودن تولید نیست؛ بلکه به گفته سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران؛ مصرف گاز در کشور در سال گذشته (۱۴۰۲) برابر با ۲۴۹ میلیارد مترمکعب بوده و این مقدار نسبت به سال پیش از آن (۱۴۰۱) ۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته که ۷۹ میلیارد مترمکعب آن به نیروگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است؛ از طرفی شاهد افزایش تزریق ۱۱ درصدی گاز طبیعی به نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم.

بر اساس این گزارش، هر چند تولید و تزریق گاز به نیروگاه‌ها بیشتر بوده، اما مصرف گوی سبقت را از تولید ربوده است و به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. به همین سبب برای جلوگیری از خاموشی نیروگاه‌ها باید سوخت مایع به نیروگاه تزریق شود. با این حال مصرف نیروگاهی سبب شده که در ۲۹ ماه ابتدایی دولت سیزدهم ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار گازوئیل و یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار نفت کوره فقط جهت مصرف سوزانده شود به عبارتی در دولت سیزدهم ماهانه ۳۱۰ میلیون دلار برای رفع ناترازی هزینه پرداخت کرده است.

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات:
   
  انگليسی فارسی
  تبليغات
  نظرسنجی
  وب سايت ما چگونه است؟
  عالی
  خوب
  قابل قبول
  متوسط
  ضعيف
  بد