پايگاه اطلاع رسانی صنعت نفت و صنايع وابسته

[نسخه مخصوص چاپ ]

NAFTDAILY.COM


پذیرایی بوریس جانسون از کادر درمان انگلیس
تاريخ خبر: سه شنبه، 6 آبان 1399 ساعت: 13:26

 عصر ایران: نخست وزیر بریتانیا از کادر درمانی بیمارستان "سلطنتی برکشایر" در شهر ردینگ بریتانیا در جریان بازدیدی 2 ساعته از این بیمارستان پذیرایی کرد.

 

پذیرایی بوریس جانسون از کادر درمان انگلیس