پايگاه اطلاع رسانی صنعت نفت و صنايع وابسته

[نسخه مخصوص چاپ ]

NAFTDAILY.COM


کارکنان پتروشیمی ایلام واکسینه می‌شوند
تاريخ خبر: شنبه، 23 مرداد 1400 ساعت: 15:26

 به گزارش نفت دیلی،واکسیناسیون کووید-۱۹ شامل همه کارکنان پتروشیمی ایلام حتی کارگران روزمزد می‌شود.

این اقدام با پیگیری مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌ئی) شرکت و با هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی ایلام و شبکه بهداشت و درمان شهرستان چوار انجام گرفت.

در مرحله نخست، واکسن کووید-۱۹ برای همکاران بالای ۴۵ سال اعم از کارفرما، پیمانکاران مستمر، پیمانکاران پروژه‌های PP و SRP، بیماران خاص و کارکنان بهداشت و درمان مجتمع تزریق شد.

تزریق واکسن کووید۱۹-، شامل همه افرادی که در داخل مجتمع پتروشیمی ایلام فعالیت دارند و حتی کارگران روزمزد هم می‌شود.