پايگاه اطلاع رسانی صنعت نفت و صنايع وابسته

[نسخه مخصوص چاپ ]

NAFTDAILY.COM


سرمایه‌گذاران نفت و گاز از تخفیف‌های پلکانی در نرخ خوراک برخوردار می‌شوند
تاريخ خبر: چهارشنبه، 19 مهر 1402 ساعت: 12:29

 به گزارش نفت دیلی، زارت نفت اجازه دارد تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک(گازی و مایع)را با استفاده از «اوراق تسویه» در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه(۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان نوزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (چ) ماده (۴۸) لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (چ) ماده (۴۸)، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

داود منظور در موافقت با بند(چ) عنوان کرد: برای اینکه تولید داخل تقویت شود، مکانیزم دیگری برای آن در بند (چ) قائل می‌شویم تا مطمئن شویم این تخفیف به همه کل زنجیره اصابت خواهد کرد و این رویه مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط آن است.

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هم بابند (چ) ماده (۴۸) موافقت کرد تا در نهایت این بند با رای نمایندگان تصویب شود.