پايگاه اطلاع رسانی صنعت نفت و صنايع وابسته

[نسخه مخصوص چاپ ]

NAFTDAILY.COM


صرفه جویی 5.3 میلیارد دلار در مصرف فرآورده های نفتی
تاريخ خبر: پنجشنبه، 22 دی 1390 ساعت: 09:01

به گزارش نفت دیلی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 5 میلیارد و 300 میلیون دلار صرفه جویی در مصرف انواع فرآورده‌ها در کشور به همراه داشت. 

سید ناصر سجادی در دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی گفت: صرفه جویی محقق شده در یازده ماه اجرای این طرح در کشور، در مصرف فرآورده گاز مایع 200 میلیون دلار، فرآورده استراتژیک بنزین 880 میلیون دلار، نفت سفید 770 میلیون دلار، نفت گاز 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و نفت کوره 1 میلیارد و 350 میلیون دلار بوده است.

وی با تاکید بر اثرهای مثبت اجرای این طرح در کاهش هزینه های اقتصادی کشور و کنترل مصرف فرآورده در کشور گفت: در 11 ماه نخست اجرای این قانون در کشور، مصرف گاز مایع 11 درصد، بنزین 6 درصد، نفت سفید 30 درصد، مصرف نیروگاه ها، 10 درصد و نفت کوره 36 درصد کاهش یافته است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش تاکید کرد: از سال 68 تا سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اجرایی شد، مصرف انواع انرژی در کشور روند افزایشی داشت؛ به نحوی که این میزان از روزی 800 هزار بشکه نفت خام در سال 68 به یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام در سال 89 رسیده بود.

سیدناصر سجادی تصریح کرد: همچنین مصرف گاز طبیعی در کشور از روزی 40 میلیون مترمکعب در سال 68 به بیش از 400 میلیون مترمکعب در سال 89 و مصرف فرآورده های انرژی زا از معادل هزار بشکه نفت خام در روز به 4 هزار بشکه در سال 89 افزایش یافته بود که خوشبختانه با اجرای این طرح، در حوزه مصرف انواع سوخت در کشور صرفه جویی قابل ملاحظه ای رخ داد.

وی افزود: اجرای طرح سامانه کارت هوشمند سوخت و نیز توسعه جایگاه های سی ان جی در کشور، دو راهکار بسیار مهم و اساسی برای اجرای دقیق و کامل این طرح در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بود که اگر این زیرساخت ها اجرایی نمی شد، اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه مصرف سوخت عملی نبود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: در صورت کنترل نکردن مصرف انواع فرآورده در کشور به ویژه بنزین، اکنون مصرف این فرآورده به 120 میلیون لیتر در روز رسیده بود که با به کارگیری شیوه های اصلاح الگوی مصرف، این رقم هم اکنون در حدود روزانه 60 میلیون لیتر است.

سجادی تصریح کرد: با به کاربردن تنوع در سبد سوخت کشور، گازطبیعی فشرده شده، جایگزین بخشی از بنزین مصرفی کشور شد و با ساخت حدود 1900 جایگاه سی ان جی، هم اکنون روزانه معادل حدود 17 میلیون لیتر، سی ان جی جایگزین مصرف بنزین در خودروها شده است.

وی با تاکید بر این که بهینه سازی مصرف انرژی در کشور نیازمند به کارگیری الزامات محدودکننده و سیاست های قیمتی است، افزود: در صورت به کارنگرفتن این سیاست ها، مصرف بی رویه انرژی در کشور نه تنها هزینه های اقتصادی و زیست محیطی را به کشور تحمیل می کرد، بلکه کنترل نکردن مصرف بی رویه، اختلال در امنیت ملی کشور را نیز به دنبال داشت